Bilder images

Bilddata returneras om en begäran har slutförts och om begäran antingen inte innehåller ett req=-kommando eller om req= har något av följande värden: img, debug

MIME-typen för HTTP-svar bestäms av fmt=, eller om fmt= har inte angetts, beror på värdet för attribute::Format.

HTTP-svarsstatusen är "200 OK" om förfrågningsmetoden var ovillkorlig GET eller HEAD.

Servern kan svara med statusen 304 (inte ändrad) och returnera inga bilddata som svar på ett villkorligt GET begäran (med If-Modified-Since fältet finns i request-header).

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49