DefaultPix defaultpix

Standardvisningsstorlek.

Servern begränsar svarsbilderna till att inte vara större än den här bredden och höjden om begäran inte uttryckligen anger visningsstorleken med wid=, hei=, eller scl=.

Egenskaper section-c3e658cf82c540d986b118f74f0fe1b2

Två heltal, 0 eller större, avgränsade med kommatecken. Bredd och höjd i pixlar. Antingen eller båda värdena kan anges till 0 för att behålla dem obegränsade.

Gäller inte kapslade/inbäddade begäranden.

Standard section-b7338b2bf5114fff83b0714a57b20639

Ärvs från default::DefaultPix om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-59088cd41da940e8ac0e74e2b049c6e9

wid= , hei=, scl=, katalog::MaxPix

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49