hei hei

Visa höjd. Anger svarsbildens höjd (visningsbild) när det inte finns någon passning i begäran.

hei= *val*

var
Bildhöjd i pixlar (int större än 0).

Om båda wid= och scl= anges kan den sammansatta bilden beskäras enligt align=-attribut. När fit= är närvarande, hei= anger den exakta, minsta eller maximala svarshöjden i bilden. Se beskrivningen av fit= för mer information.

If scl= om inget anges skalas den sammansatta bilden så att den passar. Om båda wid= och hei= anges, och scl= anges inte, så skalas bilden så att den passar helt inom den breda/hei-rektangeln, så att så lite bakgrundsområde som möjligt visas. I det här fallet placeras bilden inom visningsrektangeln enligt align= -attribut. Bakgrundsområdet fylls med bgc=eller, om det inte anges med attribute::BkgColor.

NOTE
Ett fel returneras om den beräknade svarsbilden är större än attribute::MaxPix.

Egenskaper section-534923644a1e464496eeba83dedcbd3c

Visa attribut. Det används oavsett den aktuella lagerinställningen.

Standard section-76544d34806d4124a8b173e229cba71f

Om ingen wid=, hei=, eller scl= anges har svarsbilden antingen samma storlek som den sammansatta bilden, eller attribute::DefaultPix, beroende på vad som är mindre.

Exempel section-eb10df7cd67e4733984810aaffd0b9e2

Begär en bild så att den får plats i en 200x200-rektangel. I det övre vänstra hörnet justeras bilden om den inte är fyrkantig. Alla bakgrundsområden fylls med attribute::BkgColor.

http://server/myRootId/myImageId?wid=200&hei=200&align=-1,-1

Samma bild, med en fast höjd på 200 pixlar, men med en variabel bredd som matchar bildens proportioner. I det här fallet har den returnerade bilden aldrig några bakgrundsfyllningsområden. Och i det här fallet align= skulle inte ha någon effekt alls.

http://server/myRootId/myImageId?hei=200

Se även section-796e059e42ea4e86ab90ea3d024850ec

wid= , fit=, scl=, align=, bgc=, rgn=, attribute::DefaultPix, attribute::MaxPix

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49