IccDither iccdither

Färgkonverteringsgitter. Anger om gitter ska användas för att förbättra den perceptuella kvaliteten på färgkonverteringar när ingen explicit markering görs med icc=.

Egenskaper section-646fb48084734c66bf648360f3a5bfd1

Flagga. Ange till 0 för att inaktivera eller 1 för att aktivera gitter.

Standard section-c9066c361215404d847f4d2c8f1ea3a5

Ärvs från default::IccDither om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-76a376a1bee74670867b4de81fea65aa

attribute::IccProfile* , icc=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49