IccProfileCmyk iccprofilecmyk

Standardfärgrymd för CMYK. Anger namnet på ICC-färgprofilen som ska användas för gråskalesvarsbilder när ingen utdatafärgrymd har angetts med icc=.

Egenskaper section-849678b272954bdcb236f49aa54f1609

Textsträng. Om det anges måste det vara ett giltigt icc::Name värde från ICC-profilmappningen för antingen den här bildkatalogen eller standardkatalogen, eller en filsökväg som är relativ till attribute::RootPath. Den ICC-profil som det hänvisas till måste vara en CMYK-profil.

Standard section-55026b7454af4d868bcb47f7743c9c5b

Ärvs från default::IccProfileCmyk om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-89feb193693b43dc99a2107658d57154

icc::Name , attribute::IccRenderIntent, attribute::IccProfileSrcCmyk, attribute::RootPath

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49