IccRenderIntent iccrenderintent

Färgkonverteringsmetod. Anger standardåtergivningsmetod för färgkonverteringar när återgivningsmetoden inte har angetts med icc=.

Egenskaper section-0a38c60e1525426185616c42824aee2c

Enum. Ange 0 för perceptuell, 1 för relativ kolorimetri, 2 för mättnad och 3 för absolut kolorimetri. Behåll tomt eller ange ett annat värde så att du kan använda den standardåtergivningsmetod som definierats i färgprofilen.

Standard section-9301e3b7d0184ec5bf54a6eb73a6d3c1

Ärvs från default::IccRenderIntentom inte definierat. Om den är tom används "relativ kolorimetri".

Se även section-e77bcdfef6d2486ebd545631ccb40ebd

attribute::IccProfile* , attribute::IccBlackPointCompensation, icc=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49