IccBlackPointCompensation iccblackpointcompensation

Svartpunktskompensation. Anger om svartpunktskompensation ska användas för färgkonverteringar när ingen explicit markering görs med icc=.

Egenskaper section-21fd20b16bea4a22aecab0ae8b81e332

Flagga. Ange till 0 för att inaktivera eller 1 för att möjliggöra svartpunktskompensation.

Standard section-5bc6703a43a149f18af88b70baae568f

Ärvs från default::IccBlackPointCompensation om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-90fcbddf02c54846aa09f85fabc7b4d4

attribute::IccProfile* , attribute::IccRenderIntent, icc=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49