ID id

Vanligtvis är det en kort och unik identifierare, till exempel ett SKU-nummer, som kanske har något slags suffix, till exempel om en SKU har flera bilder eller har språkspecifika variationer. Kan också vara en mer komplex sträng som ser mer ut som en filsökväg, med stöd för enkel anpassning av webbplatser med Image Serving.

NOTE
Bilden och SVG-tabellerna sammanfogas till en enda tabell när bildkatalogen läses in. Id-värden måste vara unika för båda tabellerna. Posten SVG ignoreras om bildtabellen innehåller en post med samma ID-värde. Statiskt innehåll hanteras med en separat tabell. Statiska innehållsobjekt och bild/SVG-objekt kan därför ha samma ID-värden.

Egenskaper section-874a6853f67b4b229341ca76682884ae

Textsträng. Obligatoriskt. Postidentifierare för datatabellen för bild/SVG eller statiskt innehåll. Varje catalog::Id värdet i den här bildkatalogen/SVG-katalogen eller i den här statiska innehållskatalogen måste vara unikt och får inte innehålla tecknen ','.

Standard section-a26e7d83a5ee44b5918baef82ee48e14

Ingen.

Se även section-a258d818487d4ee6b7a99a65d18471a9

attribute::RootId

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49