Färgvärden color-values

Färgvärden för color= och bgc= attribut kan anges antingen med en lista med decimaler, kommaavgränsade komponentvärden eller en hex-notation, som liknar HTML.

färg
{red , green, blue} | grå } | { [ 0x ] hex6 } | { 0xhex2 }
röd, grön, blå, grå
Färgkomponentvärde (0...255, decimalheltal).
hex6
Paketerat sexsiffrigt hexadecimalt RGB-färgvärde (RRGGBB).
hex2
Paketerat tvåsiffrigt hexadecimalt grått färgvärde (0...FF).

Exempel section-a78732151d584e84abeb99f9ce8d7c24

Några exempel på giltiga färgspecifikationer och deras motsvarande RGB-färgvärdestolkning:

0,100,200
(0,100,200)
128
(128,128,128)
0x010203
(1,2,3)
00b1c2
(160,177,194)

Se även section-207d5cb918a94736a27445faa58917d3

color=, bgc=, grout=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49