Teckenkodning character-encoding

Image Serving stöder bildkataloger med ISO-8859-1 och UTF-8-kodning.

Ett byteordningsmärke (BOM) används för att ange kodningen för varje fil. För UTF-8 är bytesekvensen BOM EF BB BF. UTF-8-kodning antas när den här teckensekvensen identifieras i början av varje bildkatalogfil. Andra bytesekvenser resulterar i att filen tolkas som kodad enligt standarden ISO-8859-1.

I många moderna program, som konfigurerats för UTF-8, infogas strukturlistan automatiskt.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49