Förfaller expiration

Klientens cachetid till livstid. Antal timmar till utgångsdatum. Används för att hantera klient- och proxyservercachning.

Se katalog::Förfallotid för mer information.

Egenskaper section-dcdd44cc3f0a4849b968dbd4f1e3768a

Reellt tal, -2, -1, 0 eller högre. Antal timmar till förfallodatum sedan svarsbilden genererades. Ange 0 om du alltid vill att svarsbilden ska upphöra att gälla omedelbart, vilket i praktiken inaktiverar klientcache-lagring. Ange till -1 för att markera som never expire; i det här fallet returnerar servern alltid 403-status som svar på villkorlig GET utan att kontrollera om filen faktiskt har ändrats. Ange till -2 om du vill använda standardinställningen från attribute::Expiration.

Standard section-fb8ea80975034b49af7510764758f123

attribute::Expiration används om fältet inte finns, om värdet är -2 eller om fältet är tomt.

Se även section-a0d3dab0f6db49b58f1f935d3bdea2fd

attribute::Expiration , katalog::Förfallotid, req=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49