Format format

Standardbildformat för svar. Anger standardformatet för svarsbilder.

Egenskaper section-3cbea775a174443aaf14e9e58a3c2300

Textsträng. Måste vara en av de formatvariabler som stöds av fmt= kommando:

jpg | jpeg | png | png-alpha | tif | tif-alpha | swf | swf-alpha | pdf | eps | gif | gif-alpha

Standard section-256b0f8afdd846eaac68ec2019258708

Ärvs från default::Format om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-d6dc53ae28ab4133a9f8f9ec0bc159a6

fmt=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49