MaxPix maxpix

Storleksgräns för svarsbild. Maximal bredd och höjd för svarsbilden som kan returneras till klienten.

Servern returnerar ett fel om en begäran skulle orsaka en svarsbild vars bredd eller höjd är större än attribute::MaxPix.

Egenskaper section-b175425b9e9f48e0b1a71640f6a9e936

Två heltal, större än 0, avgränsade med kommatecken. Bredd och höjd i pixlar. Kan även anges till 0,0 för att tillåta en svarsbild utan begränsningar.

Standard section-1003537434da432fb2af100ecdbf9d72

Ärvs från default::MaxPix om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-7385697a1b86482bba19db894f7af95b

wid= , hei=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49