ErrorImage errorimage

Felsvarsbild. Bildåtergivning returnerar vanligtvis en felstatus med ett textmeddelande när ett fel inträffar. The attribute::ErrorImage gör att en bild kan returneras om ett fel uppstår.

När ett fel inträffar försöker servern tolka värdet för ImageRendering::attribute::ErrorImagesom en enkel bildfilssökväg. Om filen inte kan öppnas skickas attributvärdet och felinformationen till Image Serving, som utför de processer som beskrivs i ImageServing::attribute::ErrorImage. Om Image Serving inte returnerar en giltig svarsbild skickas standardfelstatusen för HTTP och textmeddelandet till klienten.

Felbilder returneras med HTTP-status 200.

Egenskaper section-4a4a7e37ed11483db0b9922dc68ea7db

Textsträng. Om den anges måste den antingen vara en ImageServing::catalog::id värde, en relativ sökväg (till ImageServing::attribute::RootPath eller ImageRendering::attribute::RootPath) eller en absolut sökväg till en bildfil som är tillgänglig för Image Server.

Standard section-4c463e369dfb4b43a7b2a3bce9619dd4

Ärvs från default::ErrorImage om det inte är definierat. Om det är definierat men tomt inaktiveras felbildens beteende, även om default::ErrorImage är definierad och en HTTP-felstatus returneras.

Se även section-3e0308eaf4124451909dacd570e27695

attribute::DefaultImage, attribute::ErrorDetail, attribute::RootPath, katalog::ID

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49