DefaultPix defaultpix

Standardstorlek för återgivningsbild. Servern begränsar svarsbilder till att inte vara större än den här bredden och höjden om begäran inte uttryckligen anger visningsstorleken med wid= eller hei=.

Egenskaper section-9dc5474fc75842308796ab6440b29611

Två heltal, 0 eller större, avgränsade med kommatecken. Bredd och höjd i pixlar. Antingen eller båda värdena kan anges till 0 för att behålla dem obegränsade.

Gäller inte kapslade/inbäddade begäranden.

Standard section-1935781c561e4679aa87a5bcced8df90

Ärvs från default::DefaultPix om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-d28f18d29ef14692b8706ca08e754f54

wid= , hei=, attribute::MaxPix

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49