MaxPix maxpix

Storleksgräns för svarsbild. Maximal bredd och höjd för svarsbilden som kan returneras till klienten.

Servern returnerar ett fel om en begäran skulle orsaka en svarsbild vars bredd och/eller höjd är större än attribute::MaxSize.

Egenskaper section-390c1066b7a748aca3c0b45ad8bdcfb1

Två heltal, större än 0, avgränsade med kommatecken. Bredd och höjd i pixlar. Kan även anges till 0,0 för att tillåta en svarsbildstorlek utan begränsningar.

Standard section-45b38dc661854d11b97df5709f4f3434

Ärvs från standard::MaxPix om inte definierad eller om tom.

Se även section-09cddedde91f43b1ac5828f7e3327c6a

wid= , hei=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49