Introduktion introduction

Det här dokumentet beskriver HTTP-protokollet för Dynamic Media Image Serving.

Endast de allmänt tillgängliga aspekterna av protokollet beskrivs. Servern kan ha stöd för ytterligare kommandon som är reserverade för användning av Dynamic Media klientprogramvara.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49