Textegenskaper (Java) text-java-properties

Om text anges som svarsformat, formateras svarsdata så att de kan läsas som Java-egenskaper.

Ett typiskt svar på textegenskaper har följande allmänna struktur:

#S7Z OK
#
<varname>
  timeStamp
</varname>
<varname>
  objectName.propertyName
</varname>=
<varname>
  propertyValue
</varname>
...

propertyValue kan vara tom. Tomt utrymme är valfritt i början och slutet av varje rad och före och efter avgränsaren =. Enkla eller dubbla citattecken kan användas för att omsluta strängvärden, men är inte obligatoriska.

Strängvärden kan innehålla escape-tecken i JAVA-format, t.ex. \n, \t, \:, eller \\.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49