bfc bfc

Konvertering av webbläsarformat. Anger om konverteringsfunktionen för webbläsarformat är aktiverad eller inte.

bfc=on|off

on|off
Anger om konverteringsfunktionen för webbläsarformat - konvertering av JPEG- eller PNG-bilder till mindre webbläsarspecifika filformat - är true ( på ) eller false ( av utan webbläsarspecifik formatkonvertering).

Egenskaper section-19dfc13e997f4a33889a1df1e4ad50b9

Begär attribut. Har ingen effekt om du inte begär en JPEG- eller PNG-fil.

Standard section-ecc2385ed8c0408cbab3f5cf9c079dad

bfc=off

Se även section-64b3f153c6d94ab58f46e77324697818

Bfc, dpr, nätverk, Smart bildbehandling

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49