nätverk network

Om du aktiverar nätverksbandbredd justeras den bildkvalitet som hanteras automatiskt baserat på den faktiska nätverksbandbredden. För dålig nätverksbandbredd DPR (Device Pixel Ratio) optimering inaktiveras automatiskt, även om det redan är aktiverat.

Om du vill kan ditt företag välja att inte optimera nätverksbandbredden på den enskilda bildnivån genom att lägga till network=off till bildens URL.

network=on|off

on|off
Anger om nätverksbandbredden justerar bildkvaliteten som hanteras baserat på den faktiska nätverksbandbredden (på), eller om optimering av nätverksbandbredden är inaktiverat för att inte justera bildkvaliteten.

Värdena för nätverksbandbredd baseras på de värden som identifierats på klientsidan för det paketerade CDN.

Egenskaper

Ett request-attribut. Det har ingen effekt om nätverksförhållandena är utmärkta.

Standard

network=off

Exempel

https://smartimaging.scene7.com/is/image/ADBE/AdobeStock_409826521?dpr=on,3&network=on

Se även

bfc, drp, Smart bildbehandling

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49