Upplösning resolution

Standardupplösning. Anger en standardupplösning om en viss katalogpost inte innehåller en giltig catalog::Resolution värde.

Egenskaper section-06d519158b9f479896f945747c670736

Reellt tal, större än 0. Uttrycks vanligtvis som pixlar per tum, men kan också finnas i andra enheter, till exempel pixlar per meter.

Standard section-eea922c37c224e1dbcab3bc53ee13aca

Ärvs från default::Resolution om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-fa286e5440f04d0aa07c7326cc0d72f1

katalog::Upplösning , res=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49