jobid jobid

Jobb-ID för batchjobb.

Används i batchjobbbegäranden för att ange för vilket jobb status eller utdata begärs eller för att ta bort ett visst jobb. Värdet är den jobb-ID-sträng som returnerades när jobbet skickades.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49