imageRes imageres

Anger upplösningen för inbäddade bitmappar i en Web To Print-begäran.

imageRes=< *tal*>

300 rekommenderas vid utskrift. Ju större tal, desto mer tid krävs för att återge bilden.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49