justera align

Justera bild med Visa. Justerar den sammansatta bilden (eventuellt efter skalning, om scl= även anges) inom visningsrektangeln som definieras av wid= och hei=.

align= *vågrät*, *vert*

vågrät
vågrät justering (verklig, -1.0...1.0)
vert
lodrät justering (verklig, -1.0...1.0)

Ange align=-1,-1 om du vill justera den sammansatta bildens övre vänstra hörn mot vyns övre vänstra hörn anger du align=1,1 om du vill justera längst ned, till höger om bilden mot vyns nedre högra hörn. För standardförfrågningar om bilder och miniatyrbilder fylls alla områden i vyn som inte täcks av sammansatta bilddata med bgc=.

Egenskaper section-3fbec8206fc944eda4746d8be84f3b41

Visa attribut. ( align= används också för att definiera justeringen mellan en vattenstämpelbild och den sammansatta bild som vattenstämpeln används på.) Används oavsett aktuell lagerinställning. Ignorerad om endast en av wid= och hei= anges och när fit=constrain eller fit=stretch.

Standard section-8a9ceff3dcc844c3af23b1c9066dac79

align=0,0som centrerar bilden i visningsrektangeln.

Exempel section-2c9447aa2e184fb8ab1a4370dc61d554

Följande begäran passar myImage till en 200 x 200 pixlar stor visningsrektangel.

http://server/myRootId/myImageId?wid=200&hei=200&align=0,-1

If myImage är exakt fyrkantig, fyller hela visningsrektangeln. If myImage har stående proportioner, skalas till 200 pixlar hög och centreras vågrätt i vyn. If myImage har liggande proportioner, skalas till 200 pixlar bred och justeras mot vyns överkant. I samtliga fall är den returnerade bilden exakt 200 x 200 pixlar stor, och det utrymme som inte täcks av den skalförändrade bilden myImage fylls med attribute::BkgColor (ange bgc= om du vill styra bakgrundsfärgen dynamiskt).

Se även section-28b42c6db199456a800c8407faa26a99

wid= , hei=, fit=, bgc=, Vattenstämplar

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49