Vattenstämplar watermarks

Image Serving implementerar en enkel funktion för visuell vattenstämpel.

En vattenstämpel är vanligtvis en halvgenomskinlig bild, men det kan vara text eller en mer komplex sammansatt bild i flera lager. Servern lagrar vattenstämpeln över svarsbilden efter alla visningsattribut ( wid=, hei=, align=, scl=, bgc=) har tillämpats.

Vattenstämplar aktiveras genom inställning attribute::Watermark till en giltig katalogpost som skulle innehålla vattenstämpelbilden eller mallen. If attribute::Watermark anges i en namngiven katalog lägger servern till vattenstämpeln i alla bildbegäranden som refererar till katalog-ID:t i URL:en för begäran. If default::Watermark är inställt (i standardkatalogen, default.ini) används vattenstämpeln på alla bildbegäranden oavsett om de refererar till en katalog eller inte.

Vattenstämplar används inte på bilder som returneras som svar på miniatyrbildsförfrågningar ( req=tmb) och vissa önskemål från Dynamic Media.

Skalning och justering section-89ef9e5926ae438abbd8e70332749b76

När en vattenstämpel anges genererar servern först den sammansatta bilden (den målbild) som vattenstämpeln ska användas på (innan vyomformningarna tillämpas). Servern genererar sedan den sammansatta bilden för vattenstämpeln precis som andra bilder (den vattenstämpelbild).

Till skillnad från standardbilder sizeN= kan anges för layer=0 eller layer=comp för vattenstämpelbilden. Det gör att vattenstämpelbilden kan skalas i förhållande till målbilden. If sizeN= om inget anges behåller vattenstämpelbilden sin pixelstorlek när den sammanfogas med målbilden.

Begär kommandon (t.ex. fmt=) och visa kommandon (som wid=) ignoreras i vattenstämpelposter, med undantag för align=. align= kan användas för att placera vattenstämpelbilden i förhållande till vattenstämpelbilden i förhållande till målbilden. Det gör att vattenstämpeln kan placeras i förhållande till ett hörn eller en kant på målbilden.

Efter skalning och justering lagrar servern vattenstämpelbilden över målbilden med blendMode= och opac= värden som anges för layer=0 eller layer=comp av vattenstämpelbilden. Slutligen används kommandona för att begära och visa som angetts för målbilden för att skapa svarsbilden.

Observera att vattenstämpelbilden aldrig sträcker sig över ett tomt utrymme som läggs till i svarsbilden av wid= och hei= kommandon.

Exempel section-0408c977d7324d4cb0e76a91cdfa2acd

En vanlig vattenstämpel kan bestå av en enkel RGBA-bild som innehåller en logotyp eller ett copyrightmeddelande. Vi skapar en post i bildkatalogen (eller standardkatalogen) med catalog::Id ange till watermark och ange vattenstämpelbildfilen i catalog::Path. Vi vill tänja ut vattenstämpeln så att den passar in i visningsbilden (utan att vattenstämpeln förvrängs) samtidigt som vi lämnar lite extra marginal och minskar opaciteten till 20 % av den ursprungliga vattenstämpeln, så vi ställer in catalog::Modifier till sizeN=0.9,0.9&opac=20. Aktivera vattenstämpel genom att ange attribute::Watermark "watermark" i det här exemplet på vattenstämpelkatalogens ID. Vi kanske vill experimentera med olika blendMode= för olika vattenstämplingseffekter.

Se även section-4d66713abacb42c7b6a0c93cbf966a97

attribute::Watermark

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49