Vattenstämpel watermark

Vattenstämpelväljare. Anger katalogen::Id för den katalogpost som ska användas som vattenstämpelbild eller mall.

Om det här alternativet anges används vattenstämpeln på den begärda bildinformationen för alla bildbegäranden ( req=img).

Egenskaper section-fad6ffff4c5f4b5c8010281bc1377055

Textsträng. Om det anges måste det vara ett giltigt Catalog::Id i den här bildkatalogen (eller i standardkatalogen, om det anges i default.ini).

Standard section-f8a2029b5b8740b2af149bdbfa28fbae

Ärvs från default::Watermark om inte definierat. Om den är definierad men tom används ingen vattenstämpel för den här bildkatalogen, även om default::Watermark är definierad.

Se även section-f15dbe31013849828d78588742dde58e

katalog::ID

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49