JpegQuality jpegquality

Standardkodningskvalitet för JPEG. Anger standardkvalitetsinställningen för JPEG-kodade svarsbilder.

Egenskaper section-8b1ed3e0acaa4fbfa050b74c00b9d4dc

Heltal och flagga, avgränsade med kommatecken. Det första värdet ligger inom intervallet 1…100 och definierar kvaliteten. Det andra värdet kan vara 0 för normalt beteende, eller 1 för att inaktivera den nedsampling av kromaticitet som används av JPEG-kodare.

Standard section-60900c0fb8c54444b2361513232514db

Ärvs från default::JpegQuality om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-8928a28fcbfe401cad4d4021a7a1c268

qlt=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49