VinjettMapFile vignettemapfile

Sökväg till datafil för vinjetteringsschema. Anger filen som innehåller vinjetteringskartan för den här bildkatalogen.

Egenskaper section-8f624cb8e49b44258a961fb7e464ce0a

Textsträngsvärde. Absolut sökväg eller sökväg i förhållande till katalogmappen.

Standard section-cc5c2e0ba54a4e5890a7330ee038fac8

Tom, vilket anger att den här materialkatalogen inte innehåller någon vinjetteringskarta.

Se även section-e77e22ed4aaa4b99919f07afc5ecc404

Referens för vinjetteringskarta

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49