JpegQuality jpegquality

Standardkodningsattribut för JPEG. Anger standardattributen för svarsbilder i JPEG.

Egenskaper section-7a75ebaf11bd4b778d287c2c5c150d0c

Heltal och flagga, avgränsade med kommatecken. Det första värdet ligger inom intervallet 1…100 och definierar kvaliteten. Det andra värdet kan vara 0 för normalt beteende eller 1 för att inaktivera nedsampling av kromaticitet i RGB som normalt används av JPEG-kodare.

Standard section-0b25eddd59bc434abfe38eeea9d45df3

Ärvs från default::JpegQuality om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-aa994afc02ea4f799655233ea32d36c9

qlt=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49