OnFailSel onfailsel

Felhantering av markeringsfel. Anger vilken åtgärd som ska utföras om sel= kommandot misslyckas eftersom den angivna pixelplatsen inte ligger inom maskområdet för ett markeringsbart objekt.

Egenskaper section-cec491e6c5c744f9bfafaaa9d8774f83

Enum.

0
Ärv från standard::OnFailSel .
1
Behåll föregående markering.
2
Avmarkera; Alla försök att använda material eller visa/dölja objekt ignoreras.
3
Returnera ett fel.
4
Markera standardgruppen (den första gruppen i vinjetteringshierarkin som innehåller återgivningsbara objekt).

Standard section-c25f458f9f8f4236963a95779529e664

Ärvs från default::OnFailSel om inte definierat.

Se även section-f8b15dd64c674c5484d190dd9e3016af

sel= , attribute::OnFailObj

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49