OnFailObj onfailobj

Felhantering av objektmarkeringsfel. Anger vilken åtgärd som ska vidtas om kommandot obj= misslyckas eftersom den angivna sökvägen inte kan matchas i vinjettobjektshierarkin.

Egenskaper section-2c779d9c133a443d9f0aed9fde7b703c

Enum.

0
Ärv från default::OnFailObj .
1
Behåll föregående markering.
2
Avmarkera; Alla försök att använda material eller visa/dölja objekt ignoreras.
3
Returnera ett fel.
4
Markera standardgruppen (den första gruppen i vinjetteringshierarkin som innehåller återgivningsbara objekt).

Standard section-a5a95a2b4a204a4eae350e5b544d1513

Ärvs från default::OnFailObj om inte definierat.

Se även section-806dc2c5973c41f683af085b3315043c

obj= , attribute::OnFailSel

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49