vinjettering vignette

Vinjettfil. Anger vilken vinjett som ska användas för begäran.

vignette=[ *catId*/] *recId*|[catId/] *fil*

catId
ID för materialkatalog (matchas med attribute::RootId).
recId
Vinjett-ID (matchat med vinjettering::ID).
fil
Filsökväg och namn för relativ vinjettering.

Kan antingen ange en post för en vinjetteringskarta eller en vinjettfil. Fjärr-URL:er tillåts inte.

vignette= Kan användas som ett alternativ till att ange vinjett i URL-sökvägen för begäran. Används för att ange vinjetter med hjälp av variabler i mallar.

If catId anges inte, sessionskatalogen används.

Egenskaper section-f58661fc78d7496e8e3d0fb98b945c4b

Kan inträffa var som helst i begäran. Åsidosätter den vinjett som har angetts med URL-sökvägen för begäran.

Standard section-db0618d48bc84dc8abcc989550349ccc

Ingen.

Se även section-dc2668cc2cd54a74b08cff68a12d4edd

Materialkataloger, Anpassade variabler

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49