iccEmbed iccembed

Bädda in färgprofil. Anger om den aktuella ICC-färgprofilen eller den profil som anges med ICC= ska bäddas in i svarsbilden.

iccEmbed=0|1

Egenskaper section-e36aa3c63a974b969d9e4f43fe5a37ab

Begär attribut. Ignoreras om ingen profil är tillgänglig för inbäddning.

Standard section-01948f6cd7a2415091004cd7526436c7

iccEmbed=0, om du inte vill bädda in ICC-profiler i utdatabilder. Ignoreras om utdatabildformatet inte stöder inbäddning av ICC-profiler.

Se fmt= för mer information.

Se även section-2105c6441d2b42edb15c7abc4e20d7fc

attribute::IccProfile* , icc=, fmt=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49