FullMatch fullmatch

Katalogmatchningsalternativ.

En katalogpost anges som *rootId*/ *imageId* i HTTP-begäranden. Vid tolkning väljs en katalog om *rootId* matchar attribute::RootId värdet för katalogen och katalogposten identifieras genom matchning *imageId* med catalog::Id värde. Om en katalog hittas, men det inte finns någon matchning av katalogposter *imageId*kan servern göra något av två saker:

If attribute::FullMatch har inte angetts, används attributen för den matchade katalogen. I detta fall *rootId* ersätts med attribute::RootPath (eller default::RootPath, om inget anges i den här katalogen).

If attribute::FullMatch är inställt ignorerar servern helt katalogen, som om ingen katalog hade matchats, och fortsätter med standardkatalogattributen. I detta fall *rootId* förblir en del av banan (som föregås av default::RootPath).

Egenskaper section-25e021dbe6574d00aadd08a7fa0b6e81

Flagga. Ange 0 som standardbeteende eller 1 om du vill aktivera fullständigt matchningsbeteende.

Standard section-01c9ea1f1f1d4fd3b5f92799ec8383ff

Ärvs från default::FullMatch om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-42da0ba53e0b4c089c62108785faf5a9

attribute::RootId , katalog::ID

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49