IccProfileMapFile iccprofilemapfile

Sökväg till ICC-profilmappningsfil. Anger filen som innehåller ICC-profilmappningen för den här bildkatalogen.

Egenskaper section-33d55b55e192441bb30ca5eaaf07d12a

Textsträngsvärde. Absolut sökväg eller sökväg i förhållande till katalogmappen.

Standard section-191de4cf304544f0a4198ebd3b8ddfc2

Tom, vilket anger att den här materialkatalogen inte innehåller privata ICC-profiler.

Se även section-972aa8d0fba74ee8b999ee3458320d4d

ICC-profilkarta

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49