skarp sharp

Öka skärpan i texturen. Anger den skärpa som ska användas vid återgivning av det här materialet.

sharp=0|1|2|3

0
Ingen skärpa.
1
Normal skärpa (sen).
2
0 alternativ skärpa (tidig).
3
Mer skärpa (tidigt och sent).

sharp=1 Använder skärpa efter att materialet har renderats. sharp=2 tillämpar skärpa efter ursprunglig skalning av texturen, men innan den omvandlas till scenen, sharp=3 använder skärpa både före och efter omformningen.

Skärpealgoritmen och mängden skärpa och andra USM-parametrar (oskarp maskering) styrs av standardmaterialmallen som tillhandahålls av vinjetteringen eller med rs=.

Egenskaper section-498ec9fcb8eb415fb99532d36c11d4c7

Materialattribut. Ignoreras av heltäckande färgmaterial.

Standard section-febfa16e65864987b4d328e2ff1df64d

catalog::Sharp, om materialet är baserat på en katalogpost, i annat fall attribute::Sharp.

Se även section-0d5e2c94342c4ee586374ad9c917eeb9

katalog::Sharp , sharpen=, rs=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49