Upplösning resolution

Standardobjektsupplösning. Anger en standardobjektupplösning om en viss katalogpost inte innehåller ett giltigt katalogvärde::Upplösning.

Egenskaper section-1f65ea81c3324781af17d0321facbd19

Reellt tal, större än 0. Uttrycks vanligtvis som pixlar per tum, men kan också finnas i andra enheter, till exempel pixlar per meter.

Standard section-2d1258d2b7ce4929ac327a5d41a108dd

Ärvs från default::Resolution om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-dffa1f318fd84833b74d08d09c24c974

katalog::Upplösning

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49