Serverkonfigurationsfiler server-configuration-files

Alla konfigurationsfiler finns i install_folder/conf och kan redigeras med de flesta textredigerare. Starta om servern för att ändringarna ska börja gälla.

NOTE
De flesta serverkonfigurationsfiler innehåller ytterligare egenskaper och värden som inte beskrivs i det här dokumentet. Sådana egenskaper är avsedda för intern serveranvändning och får inte ändras om inte Dynamic Media tekniska support ger anvisningar om det.

I det här dokumentet behandlas inställningar för följande konfigurationsfiler:

Konfigurationsfil
Beskrivning
SupervisorRegistry.xml
Konfiguration av Server Supervisor.
server.xml
Tomcat-konfiguration.
PlatformServer.conf
Platform Server konfiguration.
catalog-service.conf
Katalogtjänstkonfiguration.
monitor.conf
Konfiguration av serverövervakning.
ImageServerRegistry.xml
Image Server-konfiguration.

Konfigurationsfilerna beskrivs mer ingående senare i det här dokumentet.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49