Inbäddade bildserverbegäranden embedded-image-server-requests

En Image Server-begäran (IS) kan användas som en materialavbildning.

Ange begäran i dialogrutan src= enligt följande:

…&src=is( *imageServingRequest*)&…

The is är skiftlägeskänslig.

Den kapslade begäran får inte innehålla rotsökvägen för bildservern (vanligtvis http:// server/is/image/"), men kan inkludera förbearbetningsregeltoken.

Följande IS-kommandon ignoreras när de anges i kapslade begäranden (antingen i begärande-URL eller i catalog::Modifier eller catalog::PostModifier):

  • bgc=
  • fmt=
  • icc=
  • iccEmbed=
  • printRes=
  • qlt=
  • quantize=
  • req=

Även ignorerade attribute::MaxPix och attribute::DefaultPix för den bildkatalog som gäller för den inbäddade IS-begäran.

Om resultatbilden för den kapslade begäran innehåller maskdata (alfa) skickas den alltid till materialet. Använd ett enfärgat bakgrundsbildlager för att undvika oönskad alfa.

Bildresultatet av en inbäddad IS-begäran kan cachas genom att inkludera cache=on. Som standard är cachelagring av mellanliggande data inaktiverad. Cachelagring bör endast aktiveras när den mellanliggande bilden återanvänds i en annan begäran inom en rimlig tidsperiod. Standardhantering av cache på serversidan gäller. Data cachelagras i ett icke-förstörande format.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49