page page

Hämta sida. Hämtar en viss sida i en FXG-fil med flera sidor.

page= *val*

val
Sidnummer (första sidan är 1).

Standard section-3fd7fcc525b947c7a95457e50414ac9e

If page anges inte, returneras den första sidan för rasterutdata och alla sidor för utdata från PDF.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49