Textsträng text-string

Textsträngens datatyp.

Strängavgränsare är valfria, såvida inte strängen innehåller några <CR>, <LF>, eller <TAB> tecken. Enkla eller dubbla citattecken kan användas som avgränsare. Om citattecken används måste alla sådana citattecken som är inbäddade i strängen föregås av två på varandra följande citattecken (till exempel månadens special).

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49