Sharp sharp

Standardmaterialskärpa. Anger standardläget för materialskärpa om en viss katalogpost inte innehåller en giltig catalog::Sharp värde.

Egenskaper section-dcb810d01b8a40eb991d555a3cbe48b9

Enum.

0
Ingen skärpa.
1
Normal skärpa (efter omformningen).
2
Alternativ skärpa (före omformningen).
3
Mer skärpa (både före och efter omformningen).

Standard section-613130fca7c04ce7a7734265f27aa1ea

Ärvs från default::Sharp om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-7771824f2822443ab0297e8793bb48ae

katalog::Sharp , sharp=, katalog::RenderSettings

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49