Sharp sharp

Skärpa. Skärpeattribut, anger när materialet ska göras skarpare under återgivningen.

Typ och mängd av skärpa styrs av vinjetteringen via en standardmaterialmall eller med catalog::RenderSettings.

Egenskaper section-aac81b1a611b4bca90b8544eae7896df

Enum.

0
Ingen skärpa.
1
Normal skärpa (efter omformningen).
2
Alternativ skärpa (före omformningen).
3
Mer skärpa (både före och efter omformningen).

Ignoreras av heltäckande färgmaterial, valfritt för alla andra material.

Standard section-a6bc204d552b4cc3ae6a77ec232c26ff

attribute::Sharpening används om fältet inte finns, om det är tomt eller om värdet inte är ett av de alternativ som stöds.

Se även section-b462f9ad9ae347e1a1993abf2f2daa8e

attribute::Sharpening , katalog::RenderSettings, sharp=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49