Installationsmapp install-folder

Installationsmappen för Image Serving (install_folder) är install_root/ImageServing.

install_root standardvärdet är C:\Program Files\Scene7 i Windows (en annan install_root kan väljas under installationen). I Linux® install_root måste alltid vara /usr/local/scene7 (symboliska länkar kan användas).

I det här dokumentet install_folder kan representeras av ' ./'.

Alla filsökvägar är skiftlägeskänsliga i UNIX® och är skiftlägeskänsliga i Windows.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49