setElement setelement

Ange XML som ett s7:elementID.

setElement.elementID=<XML>

Om ett FXG-nodelement har en s7:elementID definierade, <XML> värdet ersätts som ett underordnat element. The <XML> måste kodas.

Exempel section-f23a998b18994dd3b5d4e1965718db9f

Anta en s7:elementID="group2" -attribut definieras för en Group och följande gäller:

&setElement.group2=<TextGraphic+fontFamily%3D"DefaultFont"+fontSize%3D"50"+x%3D"20"+y%3D"500"><content><p><span>New+Text+Graphic+Tag+For+Demo<%2Fspan><%2Fp><%2Fcontent><%2FTextGraphic>

Det här exemplet tar bort alla underordnade objekt från group2nod och ersätter den med nytt TextGraphic underordnad nod.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49