Lageråtgärder layer-operations

Förutom att ändra storlek (size=) och placera (pos=) lager i förhållande till lager 0 och ange kompositionsordningen (z-ordningen) med kommandot layer= kan lager roteras (rotate=) och vändas (flip=).

The origin= och anchor= attribut kan användas för att bibehålla den önskade justeringen mellan lager när bilder eller text ändras dynamiskt i mallar.

The maskUse= -kommandot är tillgängligt för bildlager för att komma åt bakgrundsområdet för bilder som har separata masker.

opac= kan användas för att variera lageropaciteten, och hide= om du vill visa eller dölja lagret.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49