Målgrupp intended-audience

Erfarna programmerare och webbplatsutvecklare som vill använda Dynamic Media Image Serving för en webbplats eller ett anpassat program.

Det antas att läsaren i allmänhet känner till Dynamic Media Image Serving-systemet, allmänna HTTP-protokollstandarder och konventioner samt grundläggande bildterminologi.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49