Betrodda domäner trusteddomains

Flash webbdomäner. Adobe Flash kan kräva åtkomst till egenskaper för bilder som levereras i swf-format. SWF-filen måste bevilja åtkomst uttryckligen genom att registrera namnet på de programdomäner som den litar på.

Egenskaper section-5d6ecfa431a04abd8628a28e0ab3be83

Sträng som innehåller en kommaavgränsad lista med webbdomännamn. Om det är tomt måste program hanteras från samma domän som bildåtergivning för att kunna komma åt egenskaper för bilder i swf-formaterade svar.

Standard section-8fae0c896f7d46e7a61b0fd7e2b34dc3

Ärvs från default::TrustedDomains om de inte finns.

Se även section-2f829671c385411d8e1a7525def5529f

src= , mask=, attribute::RootUrl

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49