IccProfileGray iccprofilegray

Gråskalans standardprofil för utdatafärg. Anger namnet på ICC-färgprofilen som ska användas för gråskalesvarsbilder när ingen utdatafärgrymd har angetts med icc= och för vissa gråskalefärgvärden som har angetts med olika bildserverkommandon, till exempel color=.

Egenskaper section-03f090ee2acf4537b83f78840d23ecab

Textsträng. Om det anges måste det vara ett giltigt icc::Name värde från ICC-profilmappningen för antingen den här bildkatalogen eller standardkatalogen, eller en filsökväg som är relativ till attribute::RootPath. Den ICC-profil som refereras måste vara en gråskaleprofil.

Standard section-95ba3ab15edc4259b657c6ebf8783d61

Ärvs från default::IccProfileGray om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-b737b9a6a8bd4997b660292301ba967b

icc::Name , attribute::IccRenderIntent, attribute::IccProfileSrcGray, attribute::RootPath

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49