IccProfileSrcGray iccprofilesrcgray

Standardprofil för inmatningsfärg för gråskala. Anger namnet på ICC-färgprofilen som ska användas för gråskalekällbilder som inte bäddar in en färgprofil och för vissa gråskalefärgvärden som anges med olika bildserverkommandon, till exempel color=.

Egenskaper section-8cbb316df6eb463aaca7b308d3568086

Textsträng. Om det anges måste det vara ett giltigt icc::Name värde från ICC-profilmappningen för antingen den här bildkatalogen eller standardkatalogen, eller en filsökväg som är relativ till attribute::RootPath. Den ICC-profil som refereras måste vara en gråskaleprofil.

Standard section-bcc7250715884412bd0780f60d1cce7b

Ärvs från default::IccProfileSrcGray om den inte är definierad eller om den är tom. If attribute::IccProfileSrcGray matchar inte en giltig profil, attribute::IccProfileGray används i stället.

Se även section-e429b76daf2e4b92b326db2b0bcbd0c5

icc::Name , attribute::IccRenderIntent, attribute::IccProfileGray, attribute::RootPath

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49